Zand op recept

Sande nach Rezept

Sand on recipe

Wat is dat Zand op recept?

Om specifieke zandproducten met voorgeschreven korrelverdeling te maken, zijn er afhankelijk van de opslagruimte en de eisen van de klant, verschillende systemen mogelijk. Het systeem 'Zand op recept' gebruikt opstroomclasseerapparatuur, zeven en houtafscheiders om het ruwe zand in 3 of 4 fracties te scheiden en daarna op te slaan in silo's.

De eindproducten kunnen met software besturing in de gewenste verhouding (recept)  uit de fracties samengesteld worden.

Deze systemen zijn al veelvuldig toegepast door B & D.

Voordelen en kenmerken

 • Productie van kwaliteitszanden met nauwe toleranties in de samenstelling, onafhankelijk van variaties in het ruw materiaal.
 • Maximale besparing van cement in de betonindustrie.
 • Een constante ingestelde korrelverdeling zorgt voor een hogere efficiency vanwege minder overschot.

Met Zand op recept is het mogelijk verschillende industriezanden specifiek naar klantwensen te maken, waardoor u als zandproducent een groter aanbod heeft voor de markt.

Het hoogste rendement uit uw zandexploitatie

alter native
alter native
alter native

 

Für die Herstellung von definierten Sandqualitäten mit vorgegebener Kornverteilung kommen in Abhängigkeit von Lagerstätte und Kundenforderungen verschiedene Verfahren zum Einsatz.

Das Verfahren 'Sande nach Rezept' umfasst die Aufstromklassierung, Siebung und Entkohlung des Rohsandes wobei 3 oder 4 Fraktionen produziert werden und gelagert in Silos.

Die Endprodukte können softwaregesteuert in dem erforderlichen Verhältnis zu den gewünschten Korngrößenverteilungen gemischt werden.

Anlagen dieses Typs sind von B & D vielfach gebaut worden.


Vorteile und Merkmale

 • Produktion Qualitätssanden mit sehr engen Toleranzen in der Sieblinie
 • Unabhängig von Schwankungen im Rohmaterial.
 • Maximale Einsparung von Zement in der Betonherstellung.
 • Eine konstante eingestellte Kornverteilung führt zu einer höheren Wirtschaftlichkeit durch geringeren Ausschuss.

 

Mit 'Sande nach Rezept' besteht die Möglichkeit, zahlreiche Industriesandsorten zusammenstellen, um dadurch als Sandproduzent über eine größere Angebotspalette zu verfügen und ein höheres Marktpotential zu erreichen.

Maximale Ausbeute der Gelände

alter native
alter native
alter native

[TTO2 german] 

Why Sand on recipe?

Sand and gravel are becoming more and more scarce.
With an Sand on Recipe installation of B & D you get the highest yield from your exploitation.

Our vertical classifying system produces several fractions of sand. Later these fractions are mixed to get a sand mixture exactly according to the specifications of your customer.

The advantages are:

 • Sand exactly according to specs, day in day out, independent of the raw material.
 • Sand on Recipe can minimize cement usage without quality loss of the concrete.
 • A constant particle size distribution means a reduction of costs for your customers.
 • For instance in the concrete roof tile industry, lime-sandstone industry and other
  concrete industries, where end products are produced, the percentage of rejects will be significantly reduced.
 • The possibility to produce a wide range of particle size distributions so you have more market possibilities.

Our vertical classifying system offers every desired mixture, with extremely consistant values and specifications.

alter native
alter native
alter native