Linatex bekleding

Linatex bekleidung

Linatex Lining

Slijtage voorkomen door Linatex bekleding.

alter native
alter native
alter native
De vakmensen in onze werkplaats zijn ware kunstenaars in het beplakken van onderdelen en apparaten met super slijtvast Linatex® rubber.

Door leidingen, goten en apparaten te bekleden met het zeer slijtvaste Linatex® rubber, verhoogt u de stand-tijd van uw installatie en bespaart u kosten van reparaties of vervanging en productie verlies door downtime.

Door het verduurzamen van uw productiemiddelen realiseert u :
 • Reductie van slijtage en daardoor minder kosten voor onderhoud
 • En daardoor maximale efficiëntie en productiviteit
alter native
alter native
alter native
Eigenschappen van LINATEX Linatex® bestaat voor 95% uit natuurrubber, vervaardigd uit verse vloeibare latex. Omdat Linatex® wordt geproduceerd tijdens de vloeibare fase blijven de natuurlijke eigenschappen van rubber heel goed bewaard. Dit maakt Linatex® het meest slijtvaste rubber ter wereld. Het rode natuurrubber kent veel toepassingen en wordt onder meer gebruikt in de volgende industrieën:
 • zand- en grindindustrie
 • stortgoedsector (droog/nat)
 • betonindustrie
De mogelijkheden van Linatex® zijn zeer divers, het kan worden toegepast als bekleding van silo's, transportbanden, aandrijftrommels, afsluiters, cyclonen, sorteermachines en pomponderdelen. Linatex® is bestand tegen de meeste anorganische chemicaliën.
alter native
alter native
alter native

 

Vermeiden Sie Verschleiß durch Linatex-Bekleidung.

alter native
alter native
alter native
Die Leute in unserer Werkstatt sind wahre Künstler beim Einfügen von Teilen und Geräten mit extrem haltbarem Linatex®-Gummi.

Durch das Abdecken von Rohren, Rinnen und Geräten mit dem hochverschleißfesten Linatex®-Gummi erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Anlage und sparen Reparatur- oder Austauschkosten sowie Produktionsausfälle aufgrund von Ausfallzeiten.

Sie realisieren, indem Sie Ihre Produktionsressourcen nachhaltig gestalten
 • Reduzierung des Verschleißes und damit geringere Wartungskosten
 • Maximale Effizienz und Produktivität
alter native
alter native
alter native
Eigenschaften von LINATEX
Linatex® besteht zu 95% aus Naturkautschuk, hergestellt aus frischem flüssigem Latex.
Da Linatex® in der flüssigen Phase hergestellt wird, bleiben die natürlichen Eigenschaften des Kautschuks sehr gut erhalten.
Dies macht Linatex® zum dauerhaftesten Gummi der Welt.
Der rote Naturkautschuk hat viele Anwendungen und ist unter anderem in folgenden Branchen eingesetzt:
 • Sand- und Kiesindustrie
 • Schüttgut (trocken / nass)
 • Betonindustrie
Die Möglichkeiten von Linatex® sind sehr vielfältig und können als Abdeckung für Silos, Förderbänder, Antriebstrommeln, Ventile, Zyklone, Sortiermaschinen und Pumpenteile verwendet werden.
Linatex® ist gegen die meisten anorganischen Chemikalien beständig.
alter native
alter native
alter native

 

Prevent wear due to Linatex lining.

alter native
alter native
alter native
The people in our workshop are true artists in lining of parts and devices with super durable Linatex® rubber.
By covering pipes, gutters and devices with the highly wear-resistant Linatex® rubber, we increase the service life of your installation and save the costs of repairs or replacement and production loss due to downtime.

Advantages
 • You make your production resources sustainable.
 • Reduction of wear and therefore less maintenance costs
 • And therefore maximum efficiency and productivity
alter native
alter native
alter native
Properties of LINATEX Linatex® consists of 95% natural rubber, made from fresh liquid latex. Because Linatex® is produced during the liquid phase, the natural properties of rubber are very well preserved. This makes Linatex® the most durable rubber in the world. The red natural rubber has many applications and is among others used in the following industries:
 • sand and gravel industry
 • bulk sector (dry / wet)
 • concrete industry
The possibilities of Linatex® are very diverse, it can be used as a covering for silos, conveyor belts, drive drums, valves, cyclones, sorting machines and pump parts. Linatex® is resistant to most inorganic chemicals.
alter native
alter native
alter native