B & D bouwt

B & D Builds 

B & D baut : 

Millingen, September 2015
WereldPrimeur

B & D Process Equipment B.V. heeft bij de installatie K3Delta voor het eerst SR-CIA toegepast dat staat voor Sand on Recipe gestuurd door Continuous Inline Analysis. Het resultaat is een realtime bijgestuurd en gemeten, constant eindproduct.

alter native

Trechtingshausen, 2016
Hartsteinwercke Sooneck

B & D Process Equipment B.V. heeft bij de firma Hartsteinwercke Sooneck GmbH in Trechtingshausen in Duitsland een 2 fractie installatie voor de produktie van zand uit gebroken materiaal, in gebruik genomen, met een capaciteit van 120 t/u

alter native

Rotterdam, 18 November 2016
Waschkieswerk Wolfskehlen

Voor de firma Baustoffwerke Dreher, Waschkieswerk Wolfskehlen bouwen we een nieuwe zand-fabriek, de capaciteit is 140 t/u, de te verwachten datum eerste productie is week 51 van 2016

alter native

Rotterdam 18 November 2016r
Waschkieswerk Crumstadt

Voor de firma Baustoffwerke Dreher, Waschkieswerk Crumstadt bouwen we een nieuwe zand-fabriek, de kapaciteit is 140 t/h, verwachte datum eerste productie voorjaar 2017

alter native

Rotterdam 23-April 2014
Zeldenrust in gebruik

De installatie van Zeldenrust Zandexploitatie is in gebuik genomen. Totale toevoer capaciteit is 700 ton/uur.

alter native

Rotterdam Juli 2014.
Nieuwe zand fabriek in gebruik:

Artur Uhl in bedrijf gesteld.

Het betreft een nieuwe zand fabriek volgens het Dual Inline Blending System (DIBS). Belangrijkste kenmerken zijn: Ruw product is 100 ton / uur ruw zand 0-2 mm

alter native

Millingen, September 2015
2016 World premiere

B & D Process Equipment BV has at the installation K3Delta for the first time used SRCIA Sand on Recipe - Controlled by Continuous-Inline-Analysis. The result is a realtime measured and adjusted final product of constant quality.

alter native

Trechtingshausen, 2016
Hartsteinwercke Sooneck

B & D Process Equipment B.V. has taken into operation for the company Hartsteinwercke Sooneck GmbH Trechtingshausen in Germany, a two fraction plant for the production of sand from broken stones, Capacity 120 t/h

alter native

Rotterdam, 18 November 2016
Waschkieswerk Wolfskehlen

For the company Baustoffwerke Dreher, Waschkieswerk Wolfskehlen we are building a new sand plant, the capacity is 140 t/h, expected date of first production is week 51 of 2016

alter native

Rotterdam, 18 November 2016
Waschkieswerk Crumstadt

For the company Baustoffwerke Dreher, Waschkieswerk Crumstadt, we are building a new sand plant, the capacity is 140 t/h, expected date of first production is spring 2017

alter native

Rotterdam, 23 April 2013
New Sandplant Ready

Installation Zeldenrust Sand Exploitation, is up and running.

The new sand-Classifying installation with the ability to produce 5 different fractions. Total capacity is 700 tons / hour.

alter native

Millingen September 2015
Weltpremiere

B & D Process Equipment B.V. hat für die Anlage bei K3Delta in die Niederlande zum ersten Mal das neue Analyseverfahren SRCIA, Sand nach Rezept - gesteuert durch Continuous-Inline-Analysis, eingesetzt.

alter native

Trechtingshausen, 2016
Hartsteinwercke Sooneck GmbH

Bei die Firma Hartsteinwercke Sooneck GmbH in Trechtingshausen in Deutschland ist eine zwei Fraktion-Anlage zur Gewinnung von Sand aus gebrochenem Material in Betrieb genommen. Kapazität 120 t/h.

alter native

Mülheim November 2016
Waschkieswerk Wolfskehlen

Für die Firma Baustoffwerke Dreher, Waschkieswerk Wolfskehlen bauen wir eine neue Sand-Klassier-Anlage, die Kapazität ist 140 t/h, voraussichtliches Datum der ersten Produktion ist Woche 51 von 2016

alter native

Mülheim November 2016
Waschkieswerk Crumstadt

Für die Firma Baustoffwerke Dreher, Waschkieswerk Crumstadt bauen wir eine neue Sand-Klassier-Anlage, die Kapazität ist 140 t/h, voraussichtliches Datum der ersten Produktion ist Frühling 2017

alter native

Rotterdam März 2014.
Sandaufbereitungs Anlage Inbetrieb:

Die neue Sandaufbereitungsanlage Typ Duo-Inline-Blending im Auftrag der Artur Uhl Kies- und Schotterwerk GmbH & Co KG ist Inbetrieb genommen.
Eckdaten sind: Aufgabemenge ist 100t/h Rohsand 0-2 mm

alter native